Overgrote meerderheid van de hbo-medewerkers is zeer tevreden

Toegevoegd op 09-05-2019

Waar op de universiteiten de arbeidsvreugde opvallend laag is, is deze in het hbo juist uitzonderlijk hoog te noemen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse medewerkersmonitor in opdracht van de Vereniging Hogescholen.

Deze week bleek uit twee verschillende onderzoeken van de VAWO en van het LNVH dat de helft van de medewerkers op universiteiten last heeft van pesten, intimidatie en daardoor een onveilige werkomgeving ervaart. Nu is ook de Vereniging Hogescholen met een werktevredenheidscijfers in het hbo naar buitengekomen en daaruit blijkt dat 80% van de medewerkers tevreden tot zeer tevreden zijn over hun werk. Daarnaast blijkt dat vanaf 2012 de algemene tevredenheid iedere twee jaar is toegenomen van een 6,9 in 2012 naar een 7,3 in 2018.

Het hbo scoort daarmee boven het landelijke gemiddelde van 71% van ale werknemers dat zegt tevreden of zeer tevreden te zijn over hun werk. Het onderzoek wordt tweejaarlijks uitgevoerd en op tien verschillende indicatoren is de waardering van het personeel vrijwel gelijk gebleven of juist licht gestegen.

Werkdruk bij klein hogescholen lager
Het tweejaarlijkse onderzoek dat wordt uitgevoerd door Zestor, onder 9263 medewerkers van zestien hogescholen laat over de jaren een stijgende lijn zien in de werktevredenheid in het hbo. Wel is er nog steeds sprake van relatief hoge werkdruk. Onder het onderwijzend personeel ervaart 44% de werkdruk als te hoog en 9% als veel te hoog. Onder het onderwijsondersteunend personeel is dat respectievelijk 30% en 3%. De werkdruk blijkt bij kleinere hogescholen minder te zijn dan bij de grote hogescholen.

Lees verder bij ScienceGuide

Laatste nieuwsberichten

Hieronder vindt u de laatste 5 nieuwsberichten die geplaatst zijn.

Vacaturebank-HBO.nl - Nieuwe hbo vacatures en CV's

Interesse in een nieuwe hbo baan of nieuwe collega's? Op de Vacaturebank-HBO.nl kunt u werk zoeken, solliciteren op een vacature en uw CV plaatsen. De start voor ander werk en een nieuwe toekomst begint hier.

Vacaturebank-HBO.nl is onderdeel van:

Stadvacaturebank